Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti

Každý vlastník nemovitosti se někdy setká s povinností podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Konec ledna, přesněji řečeno 31. ledna, je termín, který by měl být vyznačen červeně v kalendáři každého, kdo se v předchozím roce stal majitelem nemovitosti, neboť představuje poslední možnost podání daňového přiznání.

Pokud se tato povinnost týká i vás, připravili jsme pro vás stručný návod:

1. Ověření povinnosti podat přiznání

Prvním krokem je ověření, zda máte povinnost podat daňové přiznání. Pokud jste v loňském roce nově nabyl nějakou nemovitost, odpověď bude ano. Přesto však existují určité výjimky, jejichž výčet najdete v zákoně č 338/1992 Sb (Zákon o dani z nemovitých věcí). 

2. Příprava informací

Druhým krokem je shromáždění všech potřebných informací o vaší nemovitosti. K těmto informacím patří údaje o lokalitě, velikosti, využití nemovitosti a další specifika, která mohou ovlivnit výpočet daně. Bez těchto informací nebude možné přiznání správně vyplnit.

3. Výběr a vyplnění formuláře

Finanční správa poskytuje na svých webových stránkách formuláře pro podání daňového přiznání. Je důležité vybrat ten správný formulář, který odpovídá vaší situaci. Pokud si nejste jisti, který vybrat, neváhejte vyhledat pomoc odborníka.

4. Podání přiznání

Po vyplnění přiznání přichází na řadu jeho podání. To můžete učinit elektronicky nebo osobně na příslušném finančním úřadě. 

5. Sledování termínů a platba daně

Nezapomeňte, že kromě termínu pro podání přiznání existují i termíny pro platbu daně. Pokud je daň vyměřena v částce nepřekračující 5 000,- Kč, je splatná do 31. května. U vyšších částek se příslušná daň hradí ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 30. listopadu. Včasným splněním těchto povinností se vyhnete možným pokutám.

Veškeré důležité informace, formuláře a zodpovězené nejčastější dotazy najdete na stránkách finanční správy

Řádné podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je nejen zákonnou povinností, ale také projevem zodpovědného přístupu k vlastnictví nemovitosti. Nepodceňujte tuto povinnost a v případě nejistoty nebo dotazů se obraťte na svého daňového poradce nebo na příslušný finanční úřad

 

Kde inzerujeme?