Pro klienty

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Spotřebitel má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory realitní kanceláře ve lhůtě 14 dnů od data uzavření smlouvy. Spotřebitel může odstoupení od smlouvy oznámit realitní kanceláři následujícím způsobem:

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Alexiss Group s.r.o., IČ 24713741

se sídlem v Praze, Na Břevnovské pláni 1363/71, 169 00 Praha 6

Odesílatel:

jméno: ..............................., nar.

bytem: ...........................................

Oznamuji, že tímto odstupuji dle § 1829, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. od smlouvy: ........................... uzavřené dne ........... v .

V.., dne

_____________________

(podpis odesílatele)

Kde inzerujeme?