Aukce pozemků

Aukce pozemků Ronov nad Doubravou - ukončena

Prodej stavebních pozemků v Ronově nad Doubravou formou elektronické aukce se uskuteční ve dnech 5. - 7. září 2022

Jedná se o prodej šesti kompletně zasíťovaných stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Ronov nad Doubravou, okres Chrudim: 

 1. P06730 - pozemek č. 1 - výměra 1 174 m2 - vyvolávací cena 1.562.594,- Kč - konání aukce 5. 9. 2022 v 18 -19 hod.
 2. P06731 - pozemek č. 2 - výměra 1 075 m2 - vyvolávací cena 1.430.825,- Kč - konání aukce 5. 9. 2022 v 20 - 21 hod.
 3. P06732 - pozemek č. 3 - výměra 1 226 m2 - vyvolávací cena 1.631.806,- Kč - konání aukce 6. 9. 2022 v 18 - 19 hod.
 4. P06733 - pozemek č. 4 - výměra 1 323 m2 - vyvolávací cena 1.760.913,- Kč - konání aukce 6. 9. 2022 v 20 - 21 hod. 
 5. P06734 - pozemek č. 5 - výměra 1 147 m2 - vyvolávací cena 1.526.657,- Kč - konání aukce 7. 9. 2022 v 18 - 19 hod.
 6. P06735 - pozemek č. 6 - výměra 882 m2 - vyvolávací cena 1.173.942,- Kč - konání aukce 7. 9. 2022 v 20 - 21 hod. 

Bližší popis pozemků najdete na našem webu v sekci Prodej / Pozemky. V případě vašeho zájmu o prohlídku pozemků kontaktujte pana Václava Pipka na tel. č. 605 227 880.

 • Pokud máte zájem se některé z aukcí zúčastnit, prosíme, seznamte se nejprve s podmínkami dané aukce, které najdete v níže přiložených dokumentech Aukční řád a Aukční vyhláška
 • Následně se můžete do aukce zaregistrovat prostřednictvím formuláře Doklad o prokázání totožnosti zájemce o účast v elektronické aukci, který rovněž najdete níže mezi přiloženými dokumenty. 

Tento dokument musí být vyplněn a osobně podepsán před pověřeným pracovníkem naší realitní kanceláře, který ověří vaši totožnost dle předloženého průkazu totožnosti: 

- v naší provozovně na adrese Sinkulova 83, Praha 4, 140 00, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 725 807 230,

- u p. Václava Pipka na adrese Dusíkova 230, Čáslav, 286 01, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 605 227 880.

Případně musí být podpis ověřen úředně a dokument následně doručen osobně nebo poštou na některou z výše uvedených adres. 

 • Pro účast v aukci je požádováno složení aukční jistoty ve výši 50 tis. Kč. Zájemce o účast v aukci ji musí složit nejpozději 24 hodin před začátkem aukce na účet obce Ronov nad Doubravou (viz Aukční vyhláška). Zájemce se může zúčastnit více aukcí, v tom případě však musí složit aukční jistotu za každou aukci, do které se zaregistruje. K registraci slouží formulář Doklad o prokázání totožnosti (viz výše). Zájemce bude registrován pod svým rodným číslem, které slouží zároveň jako variabilní symbol pro úhradu aukční jistoty. Specifickým symbolem pak je číslo pozemku (1-6), za který je aukční jistota hrazena. 
 • Jakmile zájemce provede registraci k aukci a složí aukční jistotu, obdrží internetový odkaz na webovou stránku, kde bude elektronická aukce probíhat ve výše uvedených termínech. Na této stránce najde veškeré informace k prodávaným pozemkům a podmínky konání aukce. Po spuštění dané aukce se zájemce do aukce přihlásí pod svým jménem, příjmením a e-mailovou adresou, kterou uvedl v registračním formuláři Doklad o prokázání totožnosti. 
 • Do ukončení každé aukce bude určen vítěz aukce (účastník s nejvyšší nabídnutou kupní cenou) a jeho náhradník (účastník s druhou nejvyšší nabídnutou kupní cenou) pro případ, že by vítěz aukce Kupní smlouvu neuzavřel v dané lhůtě. Vzor Kupní smlouvy najdete níže. 
 • Celkové náklady aukce a poplatky spojené s vkladem Kupní smlouvy do katastru nemovitostí činí částku 39.500,- Kč a hradí je účastník aukce, se kterým bude uzavřena Kupní smlouva. 
 • Aukční jistota složená vítězem aukce bude započtena jako záloha kupní ceny. Aukční jistota složená náhradníkem bude buď vrácena na bankovní účet náhradníka, nebo bude použita jako záloha kupní ceny v případě, že s ním bude uzavřena Kupní smlouva (pokud Kupní smlouvu neuzavře vítěz aukce). Účastníkům aukce, kteří skončí v pořadí na dalších místech, budou aukční jistoty vráceny na bankovní účet. Pokud se zájemce zaregistruje do více aukcí a složí příslušné aukční jistoty, budou mu tyto aukční jistoty následně vráceny, pokud nebude v druhé a další aukci aktivní (tj. nebude se účastnit přihazování). 

Aukční řád

Aukční vyhláška k pozemku č. 1

Aukční vyhláška k pozemku č. 2

Aukční vyhláška k pozemku č. 3

Aukční vyhláška k pozemku č. 4

Aukční vyhláška k pozemku č. 5

Aukční vyhláška k pozemku č. 6

Doklad o prokázání totožnosti

Vzor kupní smlouvy - 1 kupující

Vzor kupní smlouvy - 2 kupující

LV a snímek z katastrální mapy

Regulativy obce: 

Pokud nový majitel pozemku postaví na tomto pozemku rodinný dům v souladu s regulativy obce, a to do 4 let od uzavření Kupní smlouvy, bude tomuto majiteli formou vratky poskytnuta městem Ronov nad Doubravou sleva ve výši 10 % z kupní ceny, za kterou pozemek získal. Dodržení regulativ obce není podmínkou pro výstavbu RD, pouze podmínkou pro získání následné slevy.

Regulativy pro pozemek č. 1 - 5

Regulativy pro pozemek č. 6

Zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení:

Do dokončení stavby RD, nejdéle však na dobu 10 let od data uzavření Kupní smlouvy, bude k pozemku zřízeno věcné právo zákazu zatížení a zcizení. Pozemek může být novým majitelem prodán i dříve než po 10 letech, pouze však se souhlasem obce. 

Územní plán obce Ronov nad Doubravou:

Územní plán obce Ronov nad Doubravou máme k dispozici, vzhledem k velikosti souborů však nemůže být zveřejněn na našich webových stránkách. Na vyžádání budou dokumenty zaslány prostřednictvím služby uschovna.cz. V případě vašeho zájmu nás laskavě kontaktujte. 

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám podáme bližší informace. 

 

Kde inzerujeme?